Wczytywanie

Informatyka/telekomunikacja

background

Liczba znalezionych ofert: 9

Potrzebujesz więcej informacji?

Konieczne jest podanie przynajmniej jednej danej kontaktowej – adresu e‑mail. Podanie imienia i nazwiska / nazwy i numeru telefonu jest opcjonalne i nie jest konieczne.
    Administratorem Państwa danych jest Beata Wódkowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Febo Beata Wódkowska, ul. Dworcowa 29/3a, 85-009 Bydgoszcz, NIP: 554-263-72-97. Więcej

    Podanie choćby jednej danej kontaktowej jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do odpowiedzi na zgłoszenie. Dane te będą przetwarzane w celu czynności zmierzających do zawarcia umowy i realizacji usługi elektronicznej – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Twoje dane będą przetwarzane tylko przez czas niezbędny do realizacji celu i nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. Twoje dane nie będą podlegały zautomatyzowanym decyzjom ani profilowaniu. Przekazane dane mają charakter zwykłych danych. Mogą być one przetwarzane przez pracowników lub zleceniobiorców administratora, a w razie potrzeby także przez podmioty współpracujące z administratorem lub przez uprawnione organy. Pamiętaj, że masz prawo do: dostępu do swoich danych, uzyskania ich kopii, sprostowania lub ich uaktualnienia, żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, żądania ich przeniesienia, a także masz prawo do skargi do organu nadzorczego. Wszelkie zgłoszenia najlepiej kieruj pisemnie lub e‑mailem.

    Administratorem danych jest: Febo Beata Wódkowska, ul.Dworcowa 29/3a, 85-009 Bydgoszcz, NIP: 554-263-72-97, REGON: 341536334, telefon: 786-864-951, e- mail: biuro@praca-febo.pl