Wczytywanie

Strefa wiedzy

background
Definicje

Polega na zawarciu umowy z agencją pracy, która oddelegowuje pracownika do pracy w innym zakładzie pracy (pracodawca-użytkownik) na podstawie umowy o pracę tymczasową.
Podmiot, który zawiera umowę z agencją pracy, na podstawie której zostają do niego oddelegowani pracownicy tymczasowi. Określa on ich harmonogram prac i kontroluje wykonanie zadań. Dba również o bezpieczeństwo pracy.
Pracownik zatrudniony przez agencję pracy tymczasowej, w celu wykonywania pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika
Polega na przeprowadzeniu procesu rekrutacji w imieniu klienta potrzebującego pracowników do swojej firmy.

Ważne akty prawne