Wczytywanie

Strefa pracownika – praca tymczasowa

background
Jak pracujemy

Szybki proces rekrutacji

01

Zapytanie

02

Oferta

03

Praca

Praca tymczasowa

Każdy pracownik podpisuje z agencją umowę o pracę tymczasową i jest oddelegowany do pracodawcy, z którym zawarliśmy umowę. Pracownik tymczasowy pozostaje pracownikiem agencji pracy Refinanse, bez względu na firmę, dla której wykonuje pracę.

Wszelkie sprawy administracyjne i kadrowe prowadzone są przez naszą agencję. To firma, do której został oddelegowany pracownik, wyznacza zadania i kontroluje ich wykonanie. Pracownicy tymczasowi zobowiązani są do przestrzegania ustalonego harmonogramu prac oraz podlegają wewnętrznym zasadom firmy.

Pracownik tymczasowy pod żadnym względem nie może być traktowany mniej korzystnie niż inni pracownicy zatrudnieni na tym samym stanowisku.

Zalety pracy tymczasowej